තනි තරුව මම....


2 අදහස්:

රතීගේ දිනපොත said...

තනි තරැවක් වෙලා ඉන්න එකෙත් පොඩි ගතියක් තියෙනවා නෙව...
෴නිරෝගී වේවා෴දීර්ඝායු වේවා෴ සැප වේවා෴.චිරං ජයතු෴

මින් විසිතුරු said...

නියම කවි සිතුවිල්ලක් !

Post a Comment